Kerstgroet aan de heer Kamp

Geachte heer Kamp,

Hierbij ontvangt u van mij het artikel van Jan van Dunné, ooit voorvechter voor een eerlijker benadering richting gedupeerden door mijnbouwactiviteiten. In geen enkel ander land is het zo slecht geregeld als in Nederland. Dagelijks horen en zien we om ons heen de gevolgen.

`De verwachting is dat de frequentie en kracht van de aardbevingen de komende jaren zullen toenemen. De gevolgen voor huizen, monumenten en andere gebouwen zijn zichtbaar.”

“Met de (verdere) gerichte vermindering van de winning uit het Groningenveld en met het op gang brengen van de grootschalige versterking van woningen en andere gebouwen, neemt het kabinet de benodigde maatregelen om de veiligheid in de regio te vergroten.”

Deze beide citaten komen uit het Winningsbesluit Gaswinning Groningenveld.

Versterkingsmaatregelen van u d.d. 16 december 2014 duiden op het willens en wetens in gevaar brengen van inwoners van Nederland.

We weten dat deze maatregelen onvoldoende zullen helpen.

In Middelstum was tijdens de beving van 16 augustus 2012 sprake van een intensiteit VI tot en met VIII op de EMS-schaal. Dit in tegenstelling tot hetgeen het KNMI heeft vastgesteld: VI.

Er zijn versnellingen vastgesteld (door een verouderde meter) tot ongeveer 0,1g (PGA 85 cm/s2), waarbij beduidend meer schade is ontstaan dan de 20-35% waar u naar verwijst in uw brief aan de Tweede Kamer d.d.25 januari 2013: “The regional accelerometer network recorded peak ground acceleration (PGA) values up to 85 cm/s2, corresponding to a maximum peak ground velocity (PGV) of 3.45 cm/s. Comparison with damage probability curves for masonry structures, designed for induced seismicity, show a 20-35% probability of damage at these values.”

De risico’s voor volgende bevingen zijn met behulp van de signalen van de destijds verouderde meters Middelstum (MID1rad) en Westeremden (WSErad) berekend. Zie: KNMI Effecten geïnduceerde aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen Quick Scan naar de sterkte van de infrastructuur 13 aug. 2013

Bovenstaande betekent dat de risico-berekeningen door Arup gegrond zijn op onvoldoende en op onvoldoende valide meetgegevens.

Data van versnellingen als bij de Huizinge-beving zijn en worden bij de overige bevingen overigens niet openbaar gemaakt.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat er ernstig mis gaat in Groningen.

Het land gaat ten gronde, de mentaliteit van bestuurders en grootindustriëlen genereert een kloof tussen hen en de rest van de bevolking waardoor onze samenleving/beschaving op het punt staat te verdwijnen.

U informeert de Nederlanders en de Groningers in het bijzonder op een wijze u onwaardig. U staat onder zware druk. Dit is begrijpelijk, maar er is meer waarvoor we mogen leven.

Ik hoop dat de kerstdagen en deze tijd van de zonnewende voor u werkelijk bevrijdende dagen mogen worden.

Met hartelijke groet,

Hilda Groeneveld