Reactie OMEM op Antea rapport

Beste mensen,

Hierbij het commentaar van OMEM op het onderzoeksrapport van Antea. In de link onderaan dit artikel kunt u deze downloaden. Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de Kamerbreed aangenomen motie van Van Tongeren en Smaling van 26 januari 2016. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-231.html

De Tweede Kamer heeft in januari 2016 de motie om zonder verdere terughoudendheid te komen met een onafhankelijk en aanvullend meetnet, waaronder tiltsensoren Kamerbreed aangenomen. Minister Kamp heeft deze motie naast zich neergelegd en vertaald in een opdracht aan de NCG voor het uitvoeren van een verschillenanalyse tussen de behoefte aan meetnetten en de huidige meetnetten in het Groningen gasveld i.p.v. de meerwaarde van onafhankelijke tiltmeters.

Naast deze valse start heeft OMEM op diverse punten kritiek geleverd. Zie hiervoor de brief met opmerkingen die op 7 juli 2017 naar de NCG is verzonden.

Maandag 10 juli komt OMEM met een persbericht uit.

Met vriendelijke groet,

Hilda

Download rapport met opmerkingen OMEM t.a.v. rapport Antea

Website van Onder Groningen