Crisis- en Herstelwet

De kern van deze wet is dat met nieuwe en/of aangepaste procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieën maatregelen:

1. Maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op de op grond van de Chw aangewezen projecten.

2. Wijzigingen van bijzondere wetten

Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in de bijzondere wetten en zijn van toepassing op alle projecten waarvoor de bijzondere wetten gelden.

Zie hieronder bijgevoegde PDF document voor de complete tekst.

Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet/chw-kort

Open het document Crisisenherstelwet.pdf

Website van Onder Groningen