De onderwereld van Groningen (inhoud)

De onderwereld van Groningen

Hilda Groeneveld

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 1
Voorwoord 2
Enkele tips 3
Korte samenvatting van de inhoud 4
Inleiding 6
1. Bevingen en magnitudeschalen 18
2. De intensiteit 23
3. Evaluatie van de Huizinge-beving op 16 augustus 2012 42

A. De kracht, snelheden en versnellingen

62

B. Het houden van een grootschalige enquête

81

C. Data versnellingsmeters

89

D. Dieptemetingen

109

E. De opbouw van de ondiepe ondergrond

131
4. De onafhankelijke raadsman 137
5. Laagfrequent geluid 139
6. Akoestische geluiden 141
7. Bodemdaling 145
8. Oorspronkelijke metingen KNMI 167
9. Risico’s 170

A. Risico’s bevingen

174

B. Risico waterkeringen

227

C. Seismisch risico en draagvlak

251
10. Overheid 264

A. Na-oorlogse gasvoorziening

264

B. Gasproductie uit en inkomsten van het Groningenveld

268

C. Gasbaten

283

D. Gasakkoord

292

E. Vertrouwen op herstel en herstel in vertrouwen

297

F. Europa

303

G. Nederlands Gasgebouw

304

H. Inwoners van Groningen

308

I. Maatschappelijk verantwoord opereren

310

J. Daling woningwaarde

319

K. Onzekerheid bij rampen

324
11. Eerder onderzoek 347
12. NAM 353
13. De burger vs Terrorismebestrijding en Veiligheid 362
Epiloog 365

 

Website van Onder Groningen