De term ‘aardbevingsschade’

Verwarring wordt vaker gezaaid. Bijvoorbeeld het antwoord van de minister op vraag 1 aan de Kamer d.d. 13 jan. jl. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-214.html) waarin twee zaken naast elkaar worden gelegd die niets met elkaar van doen hebben waardoor een echt antwoord achterwege blijft. Ook dit heeft met zettingsschade te maken.

“Waarom wordt in het huidige beleid vooralsnog uitgegaan van aardbevingsschade en niet van mijnbouwschade?

Mijnbouwschade en aardbevingsschade zijn geen termen die in wetgeving gedefinieerd zijn. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de exploitant van een mijnbouwwerk schade door uitstroming van delfstoffen en door bodembeweging, die het gevolg is van de mijnbouwactiviteiten, moet vergoeden. De problematiek in Groningen is het gevolg van aardbevingen door gaswinning. De aanpak van schade in Groningen richt zich daarom primair op aardbevingsschade.”

In juli 2015 is deze problematiek voorgelegd aan het SodM. Zij verwezen deze kwestie door naar EZ/Alders (zie bijlage Mailbrief aan SodM + brief SodM met de bijlagen 1 en 2).

  1. Zolang niet duidelijk is of het juridisch verantwoord is dat het Centrum Veilig Wonen (CVW) de term ‘aardbevingsschade’ hanteert kan deze term niet gebruikt worden, evenals ‘mijnbouwschade’
  2. Wanneer de termen ‘bevingsschade’ en ‘mijnbouwschade’ juridisch niet verantwoord zijn, mag het CVW deze termen niet handhaven.
  3. In plaats van bovenstaande termen bestaat de in de wetgeving gedefinieerde term ‘schade door bodembeweging’. Deze term is juridisch verantwoord en moet de termen ‘bevingsschade’ of ‘mijnbouwschade’ vervangen. Of kortweg: schade door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Deze term is juridisch verantwoord en moet m.i. de termen ‘bevingsschade’ of ‘mijnbouwschade’ vervangen.”

Wanneer het Rijk/Nationaal Coördinator de vragen die door het SodM bij hen neergelegd zijn, ook bij navraag, na een half jaar nog steeds negeert, kan gesproken worden van het niet nakomen van de informatieplicht.

Hieronder de desbetreffende bijlagen:

Mailbrief aan SodM 11 juli 2015 mbt term ‘aardbevingsschade’

Brief SodM 14 juli 2015

Bijlage1 brief SodM

Bijlage 2 Online Schadedossier

Antwoord SodM op brief ‘bevingsschade’

Hilda Groeneveld

Website van Onder Groningen