Lijst met vragen voor de Tcbb d.d. 30 september 2016

OMEM heeft een aantal vragen verzameld voor de Tcbb.

Vanwege het grote aantal is een klein deel hiervan ook daadwerkelijk verzonden naar de Tcbb.

Twee voorbeelden van vragen zijn:

  1. “De overeenkomsten tussen Groningen/NAM en Rijk/NAM zijn gebaseerd op verouderd onderzoek. De basis onder deze overeenkomsten is derhalve weggevallen, waardoor ze als niet meer geldend kunnen worden verklaard. Mochten er nieuwe inzichten komen zou het volgens Commissaris Vonhoff van Groningen goed zijn hier eens opnieuw naar te kijken. Bron: boek ’Groningen-gasveld vijftig jaar’, cd. Auteur: Joep Schenk. Zie ook de mening van de Tcbb: “De commissie constateert dat er over aardbevingen in Groningen en de gevolgen daarvan voortdurend nieuwe informatie beschikbaar komt. Op het moment dat de minister van EZ een beslissing neemt, is de informatie waarop de beslissing wordt gebaseerd al weer verouderd. Dat is niet opzienbarend. Zo werkt het wetenschappelijk onderzoek. Er komen continu nieuwe meetgegevens binnen, er wordt intensief onderzoek gedaan, enzovoort.” Bron: Advies Tcbb winningsplan 2016. Hebben de overeenkomsten tussen Groningen/NAM en Rijk/NAM uit 1983 – welke heden ten dage gebaseerd blijken op verouderd onderzoek – volgens de Tcbb nog voldoende bestaansgrond?”
  2. “Is de Tcbb het er mee eens dat wanneer blijkt dat zettingen (ongelijkmatige bodemdalingen) kunnen ontstaan door bevingen, eerdere taxaties zullen moeten worden overgedaan?”

De uitgebreide lijst met vragen vindt u onder deze link:

vragen-voor-de-tcbb

Website van Onder Groningen