HET MYSTERIE VAN ONDERGRONDSE ZAKEN

Als bijlage de samenvatting van ‘Het mysterie van Ondergrondse Zaken’. Hierin is te lezen dat bevingen wel degelijk zettingen kunnen genereren. Vooral langs waterkanten. Ook de kans op liquefactie (vervloeiing) van zanderige gronden kan zettingschade tot gevolg hebben.

Binnenkort komt de uitgebreide versie op www.ondergroningen.nl

Met vriendelijke groet,

Hilda

Bijlage: Het mysterie van Ondergrondse Zaken Samenvatting

Website van Onder Groningen