Waarom de gang naar de rechter vaak een brug te ver is

Minister Kamp heeft gezegd dat in Groningen nog niemand naar de rechter is gestapt om schade vergoed te krijgen. Waarom is ons wel duidelijk. Met het oog op de lezing en het beantwoorden van vragen op woensdag a.s. (Symposium Juridische Faculteit Groningen, Vita Nova Middelstum, aanvang 19.30 uur) kunt u in bijgaande PDF lezen waarom gedupeerden niet naar de rechter stappen.Open document: Waarom de gang naar de rechter een brug te ver is.

Website van Onder Groningen