Laatste roep om hulp

De zorgen worden groter i.p.v. kleiner. Een Deltaplan wil de Kamer.

“Meer bevoegdheden en doorzettingsmacht zijn nodig in discussies over sloop en het terugbouwen van woningen. Aan de mogelijkheid om juridisch verhaal te halen, wil Alders niet tornen. Zij moeten te allen tijde naar de rechter kunnen.”

http://www.dvhn.nl/groningen/Hans-Alders-wil-een-%E2%80%98Groningen-wet%E2%80%99-22288112.html

Over de inhoud van deze wet wil hij verder niets kwijt. Hij wordt door zeer weinig mensen vertrouwd. Evenals de meeste bestuurders. Iedereen verbergt de waarheid.

Ondertussen wil Alders de arbiters weg hebben. Onze enige hoop op recht. De gang naar de rechtbank is voor de meesten niet te doen: te duur, te lange duur en zenuwslopend door vertragen vanuit NAM/Overheid. Contra-experts mogen ook niet meer, krijgen sowieso te weinig geld.

Een antwoord op een stuitingsbrief (en/of aansprakelijkheidsbrief) waarin het woord ‘mijnbouwschade’ of ‘schade door bodembeweging’ niet geaccepteerd wordt. Alleen ‘aardbevingsschade’. Dat NAM zich niet aansprakelijk gesteld voelt. Dan is ander commentaar nog niet eens genoemd. Zie welk antwoord NAM geeft aan een bewoner:

Onderwerp: Uw brief d.d….
Geachte heer en mevrouw x
Hierbij bevestigen we u de goede ontvangst van uw brief d.d….
In uw brief schrijft u over de schade aan uw woning, gelegen aan…. te…
U meent dat deze schade het gevolg is van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen en stelt NAM daarvoor (nogmaals) aansprakelijk. Voorts stelt u middels uw brief (de) eventueel lopende verjaringstermijn te stuiten.
NAM betreurt het indien door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen schade aan uw onroerend goed is ontstaan. Schademeldingen in verband met de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen worden sedert 1 januari 2015 afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen (CVW). NAM speelt hierin geen rol meer. Wij nemen uw brief ter kennisgeving aan en verzoeken u vriendelijk om u ten aanzien van de afhandeling van de schade(s) aan uw onroerend goed te richten tot het CVW.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
C. Gevers
Manager Aardbevingsteam

Alders zelf heeft natuurlijk weinig kennis. Hij praat alleen maar. Maar hij wordt aangestuurd vanuit Den Haag.
De overheid is vele malen erger dan NAM. Weet ik ook uit betrouwbare bron.

Nu nog zijn de huurwoningen aan bod i.v.m. versterken. Een grote weerzin bij woningeigenaren is groeiende.
Versterken is sowieso gebaseerd op gebakken lucht. Contourlijnen bestaan eenvoudig niet, een NPR is niet betrouwbaar. Een echte relatie tussen bevingen en schade is nooit gemeten. Er is nergens iets met zekerheid over de toekomst te vertellen. De bodemdaling is onbeheersbaar. Zie NAM rapport dat 4 jaren heeft gekost. http://ondergroningen.nl/1397-2/

Wij weten en ervaren dit al jaren. Adriaan Houtenbos is niet gek. Net zo min als Peter van der Gaag. Ze krijgen achteraf steeds gelijk.

Ondertussen hebben we meer kennis in huis dan de ‘wetenschappers’ wier rapporten telkens moeten worden bijgesteld. De overheid heeft sinds de Huizingebeving nooit echt goed onderzoek willen doen. Een regelrechte schande. De Tcbb en de cie Bodemdaling Groningen zijn bedriegers. Iedereen weet dit. Het klopt misschien allemaal volgens de wet, maar het deugt van geen kant.

Het enige dat zeker is in Groningen is dat de bodem hoogst waarschijnlijk binnen 10 jaar 1 meter (met latere kans tot bijna 6 meter) naar beneden gaat. Fatsoenlijk gemeten wordt er niet, waterpassing kan niet meer omdat de peilbouten die ertoe deden zijn verwijderd. We krijgen geen cijfers. Ook niet over de vele zakkingen die dagelijks toenemen. We worden aan alle kanten op vreselijke manieren bedrogen.

Hoe is dit te rijmen met de goede doelen die de VN via de VNG op ons af laat komen? Deze club wordt overheerst door multinationals. Iedereen die een beetje oplet weet dit. We stevenen met name in Nederland af op het vervolg van WO2. Hier voelt het al een aantal jaren als oorlog. Tegen onze ‘eigen’ overheid. We stevenen af op een ramp die zijn weerga niet kent.

Waarom worden mensen niet gewaarschuwd?
Straks is het te laat.
Of doet in de Kamer iedereen aan dit spel mee? Die indruk hebben we helaas wel. Ik vertrouw persoonlijk ook maar een paar leden. Niet eens op één hand te tellen..

Hopelijk kun je me helpen met iets positiefs.

Hartelijke groet en sterkte ermee!
x

Hilda

Website van Onder Groningen