Informatieavond “Meten is weten”op 9 september

Op woensdag 9 september a.s. is er een informatieavond over de verschillende meet/monitoring mogelijkheden voor wat betreft het kunnen meten van schade, opbouw van schade of zettingsschade, als gevolg van bijvoorbeeld aardbevingen of zettingen van de bodem. Aan de hand van live data zal ingegaan worden op de effecten van bevingen op gebouwen en dijken. Aanwezigen zullen na afloop in staat zijn om de voor hen de meest geschikte meettechniek te kiezen.

Vooraf zal de schrijver Folkert Buiter zijn boek ‘Te laat’ presenteren. Het is een thriller gebaseerd op de gaswinningsproblematiek in Groningen en verkrijgbaar in de pauze en na afloop.

Deze avond vindt plaats in Vita Nova te Middelstum. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Bewust of onbewust worden de mogelijke monitoring mogelijkheden op een hoop geveegd. De traditionele bouwwereld werkt al jaren lang met versnellingsmeters en theodolieten (met een theodoliet kan men horizontale en verticale hoeken meten). Als een van de weinige landen gebruikt men in Nederland nauwelijks tiltsensoren. Er zijn echter grote verschillen. Theodolieten geven een moment opname en de nauwkeurigheid hangt af van de degene die de meting verricht. Versnellingsmeters laten zien of iets bewogen heeft bij een bepaalde gebeurtenis. Na afloop kan men niet zien of er iets veranderd is in de positie van de versnellingsmeters/object. Tiltsensoren laten zeer nauwkeurig zien hoever een object heeft bewogen bij een gebeurtenis maar zeker zo belangrijk is dat de sensor laat zien of het object al dan niet in zijn oorspronkelijke stand is teruggekomen. Het is dus het enige meetsysteem dat direct een relatie kan leggen tussen een gebeurtenis en mogelijke schade, schadeopbouw of zettingschade.

Meer dan 20 jaar worden tiltmeters door onafhankelijke bureaus niet geaccepteerd bij het onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning, terwijl deze wereldwijd wel worden ingezet bij het onderzoek naar de relatie tussen trillingen en schade.

Peter van der Gaag, één van de oprichters van het Onafhankelijk Geologen Platform zal uitleggen waarom het meten van hoekkantelingen (tiltmetingen) over de hele wereld plaats vindt, maar tot nu toe in Nederland niet of nauwelijks.

Naast tiltmetingen komt ook aan de orde hoe bevingsbestendig onze dijken zijn.

Wanneer u meer wilt weten verwijs ik u naar het pdf bestand ‘Tiltmetingen’.

Website van Onder Groningen