Presentaties symposium “Mazen in het Meetnet” van 1 april 2017

Beste mensen,

Voor wat betreft uw belangstelling voor het symposium, deze was hartverwarmend. Hier wil ik u namens OMEM en alle sprekers heel erg voor bedanken!  Velen van u gaven aan weer moed te hebben gekregen m.b.t. hun schadeafhandeling.

Op deze pagina kunt u alle presentaties en geluidsopnames terug vinden van het symposium van 1 april. Daarnaast is er een film opgenomen die later zal worden gepubliceerd.

De geluidsopnames:

Ochtendeel:

Middagdeel 1:

Middagdeel 2:

  • De tekst van de opening door Hilda Groeneveld.

Tekst Inleiding Symposium ‘Mazen in het meetnet’ 1 april 2017

  • De sheets van de opening door Hilda Groeneveld.

Sheets bij inleiding symposium Mazen in het Meetnet

  • De sheets van de presentatie door Reinier Brongers en Jeroen Kleef (Stabialert)

Tiltmeters – Reinier Brongers

  • De sheets van de presentatie door Jeroen van Ravenzwaaij  (BREM glasvezelsensoren)

Optische Deformatie metingen – Jeroen van Ravenzwaaij

  • De getoonde film over OSSG tijdens de presentatie door Stef van der Ziel (Open Seismic Sensor Grid OSSG).
  • De sheets van de presentatie door onafhankelijk geoloog drs. Peter van der Gaag (Holland Innovation Team).

De ondiepe ondergrond – Peter van der Gaag

  • De sheets van de presentatie door Eddie van Marum (HBS Schade-expertises).

Contra Expertise Aardbevingsschade – Eddie van Marum HBS

  • De sheets van de presentatie door Wim Blanken (Groninger Bodem Beweging).

Bevinggevoeld – Wim Blanken

  • De sheets van de presentatie door Joop Kruize.

Correcties van metingen – Joop Kruize

  • De sheets van de presentatie doorDrs. Theo Elsing.

Veilig en Wel – Theo Elsing

Inmiddels zijn er al een aantal artikelen in kranten en online media verschenen die hebben verwezen naar (de uitkomsten van) het symposium.

Zo is er het artikel van de Ommelander Courant d.d. 3 april 2017 geschreven door Janny de Weijs die er als vanouds weer een goed verslag van heeft gemaakt!

Link: OMMELANDER COURANT 3 APRIL 2017

Meer nieuws kwam dankzij allerlei kranten/sites, waarvoor dank!

·       Follow the Money:  Open Link

·       NRC: Open Link

·       AD: Open Link

·       RTV-Noord: Open Link

·       De Telegraaf: Open Link

Het draagvlak voor de gaswinning krimpt. Helemaal omdat steeds duidelijker wordt dat veel onderzoeksvragen niet of niet op de juiste manier gesteld worden. Veel onderzoek is daarom onvolledig en/of louter op aannames gebaseerd.

Onderzoek naar de ondiepe bodem gebeurt in de praktijk niet tot nauwelijks. Dit terwijl iedere plek in Groningen qua ondergrond zo divers is, dat bij schadeafhandeling dergelijk onderzoek op locatie onontbeerlijk is.

Contra-experts – indien het traject via het CVW gaat – krijgen naar verhouding veel te weinig middelen om van een rechtvaardige schadeafhandeling te kunnen spreken.

Voor wat betreft de causaliteit is er sprake van een grote omissie: bewijsvoering via versnellingsmeters is gestoeld op aannames. Het is een indirect bewijs om de PGA aan schades te koppelen en dus onvoldoende deugdelijk en betrouwbaar.

Tilt- en glasvezelsensoren daarentegen kunnen wel de relatie tussen bevingen en schade in real-time laten zien. Ook kunnen beide methoden samen heel goed de relatie tussen bevingen en zettingen in beeld brengen. Het hele proces wordt bovendien gemonitord i.p.v. een kort moment te laten zien.

De overheid weigert tot nu toe bewust deze meters te verordonneren in gebieden waar mijnbouw wordt gepleegd.

Met hartelijke groet,

Namens OMEN,

Hilda Groeneveld

Website van Onder Groningen