HET (Volledige) MYSTERIE VAN ONDERGRONDSE ZAKEN

Ik had het al beloofd. Na enkel de samenvatting van ‘Het mysterie van Ondergrondse Zaken’ volgt nu het volledige verhaal in de bijlage die u hieronder kunt vinden. Hierin is te lezen dat bevingen wel degelijk zettingen kunnen genereren. Vooral langs waterkanten. Ook de kans op liquefactie (vervloeiing) van zanderige gronden kan zettingschade tot gevolg hebben.

Met vriendelijke groet,Hilda

Bijlage: Het mysterie van Ondergrondse Zaken

Website van Onder Groningen