Overheid, opendata niets minder (en niets meer)

De overheidsstichting Geonovum heeft een rapport geschreven (http://www.geonovum.nl/documenten/rapport-nut-en-noodzaak-van-een-informatieplatform-voor-het-groninger-aardbevingsgebied) naar aanleiding van een onderzoek. Onderzoek is redelijk ok en fijn natuurlijk dat het gasbevingenportaal is aangehaald. Echter, de conclusies lijken me niet helemaal OK. Er wordt in de conclusies gesproken over de opzet van een overheidsportaal ten aanzien van aardbevingsdata in Groningen. Dan hebben we het dus over water naar de zee dragen. Er is al een portaal van de NAM en er is al een portaal van de GBB. Waarom dan nog een portaal van de OVERHEID? De overheid moet ervoor zorgen dat de benodigde data voor dergelijke portalen beschikbaar komt en niets meer. Dat is overigens ook gewoon rijksbeleid maar het KNMI ontsluit slechts een marginaal deel van de gegevens die volgens dit beleid openbaar zouden moeten zijn. Dat is het grootste probleem! De overheid moet geen informatie maken van gegevens als dat niet nodig is. Sterker nog als de overheid niet wordt vertrouwd (zoals in het gaswinningsdossier) moet de overheid zich verre houden van interpretatie van data. Laat de markt en andere partijen (universiteiten etc) dan haar ding doen met de data die de overheid ontsluit. Daarmee kost het de overheid aan het einde van de streep minder geld en minder wantrouwen. Conclusie: Laat de maatschappij informatie van goede data maken die met geld van de overheid op de juiste wijze wordt ontsloten! OPENDATA! en niets minder (of meer).

Met vriendelijke groet

Wim Blanken
Namens mijzelf

Website van Onder Groningen