Prognose bodemdaling in 2080 nu al overschreden

In de bij het onderzoek horende ‘review Long Term Subsidence Study part 2: review summary’ door Adriaan P.E.M. Houtenbos staat:

“Uit theoretische scenario’s die niet met metingen geverifieerd kunnen worden, kunnen geen valide conclusies worden getrokken. Dat geldt ook ten aanzien van de mogelijkheid om met het ‘Hand aan de Kraan”-principe toekomstige bodemdaling en aardbevingsrisico’s binnen de perken te houden.

Samenvattend: Na 30 jaar ervaring en 4 jaar gericht onderzoek is de na-ijling van bodemdaling door gaswinning nog altijd niet onder fysisch voorspelbare controle gekomen. De onzekerheden blijken veel groter dan tot dusverre erkent. Met de gedecideerde afwijzing van aquiferdepletie, als waarschijnlijke bron van de sterk na-ijlende bodemdaling, zet het onderzoek een volgende stap op het pad naar herhaling van het aardbevingsdebacle via negeren, bagatelliseren en frustreren.”

Zie voor het rapport van NAM d.d. 31-01-2017:

Ensemble Based Subsidence application to the Ameland gas field – long term subsidence study part two (LTS II). Te vinden bij:

http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/wadden/onderzoeksrapportages-wadden.html

En voor het daarbij behorend Addendum:

Addendum to report “Ensemble Based Subsidence application to the Ameland gas field – long term subsidence study part two (LTS II)”

Zie: https://nam-feitenencijfers.data-app.nl/download/rapport/f4d05246-9468-45ca-8387-53e392ed02f8

Anderhalf jaar geleden werd nog aangenomen dat tot 2013 de gemiddelde daling  33 cm betrof en dat de verwachting voor 2080 een maximale daling van 45 cm zou zijn.

Zie NAM Status rapport en Prognose tot het jaar 2080 ‘Bodemdaling door aardgaswinning  NAM-velden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe’ d.d. december 2015. http://www.commissiebodemdaling.nl/files/Status%20rapport%202015-final.pdf

Dit blijkt nu een slag in de lucht geweest te zijn. Het blijkt dat de daling kan 2 tot 10 keer zo groot kan worden.

Wanneer we zien dat bij Delfzijl de daling op 20 mrt 2017 al ruim 49 cm betreft, blijkt sowieso dat eerdere schattingen van een maximale daling van 45 cm voor 2080 al ruimschoots achterhaald zijn Dit kan betekenen dat we rekening moeten houden met daling cijfers van 1 tot 5 meter.

Houtenbos heeft eerder al gewezen op de foutieve aannames t.a.v. de bodemdaling.

Bron: http://www.nam.nl/feiten-en-cijfers.html

Website van Onder Groningen