6. Akoestische trillingen

Stom, blind en ook nog doof?

Ervaringen

11 december 2012

“Bolsward- Het KNMI meldt dat er vanmiddag geen sprake was van een aardbeving, maar luchttrillingen. Mogelijk zou het gaan om een straaljager, die op de Waddenzee door de geluidsbarrière vloog. Al snel werd duidelijk dat er geen oefening op Vlieland gaande was. Ook waren er volgens de vliegbasis in Leeuwarden geen F16′s boven Friesland in de lucht.

Op Twitter kregen we velen speculaties binnen. Zo twitterden de mensen ons “is dit het einde van de wereld?”. “Mijn woonkamer deur trilde. Dacht door de wind maar het waaide niet”.

In plaatsen Sneek, Heeg, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Leeuwarden etc. waren trillingen gevoeld. Dit zou 5 a 8 seconden hebben geduurd.”

Bron: Omroep Zuidwest Friesland http://www.112sudwestfryslan.nl/2012/12/11/trillingen-waargenomen-in-friesland/

23 oktober 2013

Lichte aardbeving bij Castricum

“Inwoners van Castricum (Noord-Holland) en omstreken zijn dinsdagavond opgeschrikt door een lichte aardbeving. De beving had een kracht van 2.5 op de schaal van Richter en deed zich voor op enkele kilometers uit de Noordzeekust, zo bleek uit gegevens van het KNMI.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord liet weten dat geen meldingen van schade waren binnengekomen. Op Twitter meldden diverse inwoners dat ze rond 23.00 een knal hadden gehoord en trillingen hadden gevoeld.”

Bron: De Volkskrant 23 oktober 2013 http://www.volkskrant.nl/dossier-tyfoon-haiyan/lichte-aardbeving-bij-castricum~a3531493/

“Dinsdag 22 oktober 2013 om 23:02 heeft een aardbeving plaatsgevonden onder de Noordzee ten westen van Castricum. De beving was ondiep, circa 3 km, en had een sterkte van 2,5 op de schaal van Richter.”

Bron: KNM http://www.knmi.nl/cms/content/116175/lichte_aardbevingen_bij_castricum

9 november 2013

Aardbeving van M2.4 in Annen

“De beving vond volgens het KNMI plaats om 01.19 uur en had een kracht van 2.4 op de schaal van Richter. Bij RTV Drenthe kwamen meerdere meldingen binnen van mensen die de aardbeving voelden. Zo werd een inwoner van Annen wakker van een ‘flinke doffe knal’, waarna het huis begon te trillen. Een inwoner van Annerveenschekanaal spreekt over een ‘kort maar zeer hevig trillen van het huis’ “

Bron:RTV Drenthe 9 november 2013 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/aardbeving-van-24-op-schaal-van-richter-annen

4 februari 2014

“Knal in Groningen was ‘waarschijnlijk’ een F16 met hulp van het weer

Was het een meteoor? Was het een supersonisch straalvliegtuig? Extreem onweer? Het bleef onduidelijk wat gisteravond rond tien uur van Assen tot Buitenpost, van Uithuizen tot Veendam voor trillingen zorgde. Geen aardbeving, zei het KNMI, maar een ‘akoestische knal’. Het ministerie van Defensie denkt het nu te weten waar die vandaan kwam: ‘De knal werd ‘waarschijnlijk’ veroorzaakt door een F16-straaljager en versterkt door de weersomstandigheden.’ “

Bron: De Volkskrant 5 februari 2014

5 februari 2014

Aardbeving bij Assen

Op woensdagavond 5 februari heeft zich omstreeks 22.25 uur een aardbeving voorgedaan in de omgeving van Geelbroek (Assen). Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.0 op de schaal van Richter.

Bron: NAM Platform. http://www.namplatform.nl/actueel/aardbeving-bij-assen.html

“De beving die gisteravond om 21.25.46 uur het zuiden van Assen opschrikte, zorgde echter wel voor enige onrust. Door de knal die met de beving gepaard ging gingen een aantal mensen met name in de wijk Baggelhuizen de straat op om te kijken wat er aan de hand was.”

Bron: Dagblad van het Noorden http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/een-schademelding-na-beving-in-geelbroek-10562663.html

2 juli 2014

Beving van 2,1 bij Woudbloem

“De omgeving van Slochteren is woensdagavond om even na half acht opgeschrikt door een aardschok. Het KNMI bevestigt de beving en zegt dat het een lichte aardschok betrof met de kracht van 2,1. Het epicentrum lag bij Woudbloem.
Via de aardbevingsapp van RTV Noord kwamen circa veertig meldingen binnen. Mensen maken melding van ‘een harde klap’, ‘een dreun’ en ‘een korte hevige trilling.”

Bron: RTV Noord, 2 juli 2014 http://www.tvnoord.nl/ipad/index.asp?p=135938

Akoestische trillingen

KNMI

Akoestische trillingen boven noordoost Nederland

5 februari 2014 – Uit de metingen gedaan door seismische en akoestische apparatuur van het KNMI blijkt dat de trillingen die gisteravond in Groningen, Friesland en Drenthe zijn gevoeld niet van een aardbeving afkomstig zijn. De oorzaak is een gebeurtenis in de atmosfeer.

De richting waar vanuit het infrageluid gekomen is, zoals gemeten door het infrageluid array in De Bilt (Bron: KNMI)

Figuur 38

Metingen van akoestische (infrageluid) instrumenten laten trillingssignalen in de atmosfeer zien. De bron bevond zich ergens ten noord(oosten) van de Waddeneilanden. Dit is bepaald met de metingen van het infrageluid-array in De Bilt, zie figuur 38.
Bronnen van infrageluid in de atmosfeer zijn onder andere explosies, supersone vliegtuigen en meteoren. Het is niet eenduidig vast te stellen om wat voor bron het hier gaat. Volgens het ministerie van Defensie is het aannemelijk dat een F-16 straaljager die door de geluidsbarrière ging de oorzaak van de knal is.

De figuren hieronder laten het verschil zien tussen signalen van een akoestische trilling en een aardbeving. De eerste figuur geeft de registratie van de infrageluid gebeurtenis van 4 februari 2014 gemeten de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). De signalen liggen ver uit elkaar en zijn weinig impulsief. Beide kenmerken duiden op een akoestisch event dat in de atmosfeer plaatsgehad heeft.
De tweede figuur geeft de registratie van een aardbeving op 26 januari 2014 gemeten in dezelfde stations. De signaalvorm (scherpe impuls) en het korte tijdsverschil tussen de twee stations zijn karakteristiek voor een aardbeving.

Akoestisch signaal in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron: KNMI

 

Signaal van een aardbeving in de stations Surhuizum (Friesland) en Zuidlaarderveen (Drenthe). Bron:

Bron: KNMI, http://www.knmi.nl/seismologie/seismo-nieuws.html http://www.knmi.nl/cms/content/118036/akoestische_trillingen_boven_noordoost_nederland

Opmerking

Bevingen en knallen

“Waardoor werd het gerommel dinsdagavond veroorzaakt? In grote delen van Groningen, Noord-Drenthe en het oosten van Friesland werd het gehoord. Het KNMI heeft echter geen beving gemeten en houdt het op een ‘knal’. Waardoor veroorzaakt? Bij het KNMI leggen ze het uit.

Mogelijk draait het om infrageluid. Sinds 1991 wordt door het KNMI infrageluid geregistreerd om het onderscheid te maken tussen seismische trillingen en atmosferische schokgolven. Deze schokgolven kunnen worden veroorzaakt door straaljagers, maar ook door vulkaanuitbarstingen, inslagen van meteorieten of nucleaire explosies.

Vaak kan de bron van het infrageluid worden opgespoord. Het KNMI beschikt over drie meetstations; in Witteveen (Drenthe), in De Bilt en in Deelen. Met een array van microbarografen of laagfrequente microfoons is het mogelijk de richting waaruit het signaal komt vast te stellen. Met twee arrays is het dus mogelijk de plaats van de bron te bepalen (zie figuur hierboven). De arrays van De Bilt en Witteveen bestaan uit 6 sensoren

De (dubbele) knal die te horen is wanneer een vliegtuig sneller vliegt dan de geluidssnelheid (ca. 340 m/s = 1200 km/uur), kan op grote afstand nog worden waargenomen als infrageluid. De dubbele knal wordt veroorzaakt door de compressie van lucht aan de voorkant van het vliegtuig en de expansie aan de achterkant.”

Bron: Verhalen uit het Noorden http://www.hetnoorden.nu/bevingen-en-knallen/

Mysterieuze knallen

“Four earthquakes struck the Kouvola and Kotka areas in Finland Saturday, June 28, 2014.

These quakes not only shook houses but also created loud booming noises.

Earthquake booms witnessed in Finland after four quakes strike around Kovoula on June 28 2014. As already explained in other articles, earthquakes sometimes create loud exploding sounds. This crazy geological phenomenon was experienced by inhabitants between Kouvola and Kotka in Finland.

According to witnesses, these low-magnitude and shallow quakes (1.7 to 2.0), lasted for three to five seconds and ended in huge explosion-like sounds.”

Bron: http://strangesounds.org/2014/06/scary-loud-booming-noises-following-four-earthquakes-in-finland-june-29-2014.html

“In 1975, lukte het wetenschappelijke medewerkers van het ‘U.S. Geological Survey’ om knallen vast te leggen, zowel via seismische signalen als via akoestische opnames, van een kleine serie lichte bevingen in Californië, waarbij uiteindelijk bleek, dat 3 kleine aardbevingen met een kracht van 2,0 tot 2,8 (Richter) geluiden produceerden, die 0,02 seconden vóór het arriveren van de seismische schokken werden ontvangen op het onderzoeksstation. En in 2004 werd in de Franse Pyreneeën rondom kleine aardbevingen hetzelfde effect gemeten.

En al met al, zouden hoorbare geluiden van aardbevingen kunnen worden gehoord, zelfs als de Aarde niet trilt, suggereert David Hill.”

Bron: WantToKnow.nl/.be http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/mysterieuze-knal-geluiden-verklaard/

KNMI

“Over de luchtknallen zegt Haak (KNMI), dat die wel door de seismometers worden geregistreerd, maar duidelijk te onderscheiden zijn van echte aardbevingen. Een aardbeving heeft een soort vingerafdruk op het seismogram en luchtknallen geven een hele andere karakteristiek op dat seismogram. In tegenstelling tot Van der Sluis is Haak ervan overtuigd dat de meeste luchtknallen hun oorzaak in de atmosfeer hebben. ‘Soms kun je nagaan dat een
vliegtuig een knal veroorzaakt heeft, maar vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen,’ aldus Haak. ‘Wel hebben wij kunnen vaststellen dat een luchtknal de bodem licht kan laten trillen, maar de knallen zelf zijn uit de atmosfeer afkomstig. Het is interessant, maar zeer moeilijk om dit fenomeen te onderzoeken.'”

“Hoewel de NAM officieel ontkent dat gaswinning en de grote luchtknallen of aardbevingen iets met elkaar te maken hebben, is Van der Sluis onlangs toch door een hoge NAM-funktionaris benaderd. Deze persoon meldde – informeel – dat nu ook binnen de NAM met betrekking tot de luchtknallen toch wel met de mogelijkheid van een chemische caprock-explosie rekening gehouden wordt. En hoewel hij het KNMI eigenlijk tot de ‘ondergrondlobby’ rekent, voelde Van der Sluis zich ook gesterkt door een uitlating van het hoofd Seismologie van het KNMI, dr. H. W. Haak. Deze noemde onlangs gaswinning uit kleine velden rond Assen ‘een goede hypothese’ als oorzaak van de twee erkende aardbevingen.”

Bron: Noorderbreedte 1989 HET WACHTEN IS OP DE DERDE AARDBEVING Kees Siderius

Website van Onder Groningen