Stemresultaten moties gasdebat van 26 januari

De moties van de stemmingen en de Moties van de Tweede Kamer n.a.v. het gasdebat van 26 januari jl. kunt u vinden in de bijlagen.

Met dank aan de betreffende partijen die hiervoor veel werk hebben verzet!

Gelukkig zijn de meeste moties aangenomen. De minister moet wel heel goede argumenten hebben om deze moties niet uit te voeren.

Toch jammer dat de minstens zo belangrijke moties, t.w. het minderen van gas, een generieke uitkoopmogelijkheid, het beschikbaar stellen van alle relevante kennis en het onafhankelijk beleggen van het onderzoek naar de gevolgen van gaswinning nu juist niet kamerbreed zijn gesteund. Hier liggen nl. wel enige kernpunten.

De VVD geeft in de door haar enige gesteunde motie over het behoud van de waardevermeerderingsregeling de Groninger bestuurders een sneer: “constaterende dat de betrokken bestuurders in Groningen alleen op dit onderdeel bezwaar hebben gemaakt op dat meerjarenplan.”

Het Meerjarenprogramma van de NCG is vastgesteld door: de colleges van burgemeester en wethouders van 12 gemeenten, t.w. Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum,  het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en de ministerraad in december 2015. De raden staan op dood spoor.

Maar de VVD heeft een royaal gebaar gemaakt: een pas ingetrokken plan weer een plekje gegund.

Bijlage 1: Moties Groningen 2 febr, 2016

Bijlage 2: Stemmingen moties Groningen

Er is nog het nodige te doen….

 

Website van Onder Groningen