Peter van der Gaag op radio 1 over onafhankelijk onderzoek

Peter van der Gaag was gisteren (vrijdag 21 oktober 2016) op de radio om te vertellen hoe eigen belangen gedegen onderzoek in de weg zitten.  Hieronder kunt u de opname terugluisteren.

“In Groningen is nog altijd veel onduidelijk over de risico’s van gaswinning. De reden: onderzoeken zijn niet onafhankelijk genoeg. Er wordt te veel gefocust op een wenselijke uitkomst die maximale gaswinning in de hand werkt. Daardoor wordt er aan veel belangrijke onderzoeksvragen geen aandacht besteed, vindt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag.

Peter van der Gaag wordt met twee andere onafhankelijk onderzoekers geregeld door de Groningse bevolking geraadpleegd, omdat die de onderzoeken van de NAM niet vertrouwt. Van der Gaag kan dat begrijpen: “De NAM is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door bevingen. Daar speelt dus een groot belang mee bij de presentatie van onderzoeksresultaten.” Volgens Van der Gaag worden bij de onderzoeksresultaten veel essentiële zaken weggelaten. Zo kijkt de NAM niet genoeg naar de stand van het grondwater, wat volgens de onafhankelijk geoloog wel een belangrijk punt is.

De NAM is niet alleen bezig zijn eigen vlees te keuren,” zegt Van der Gaag. “Ze kleuren zelfs hun eigen vlees. “

Website van Onder Groningen