Crisis en de wet

Beste mensen,

Velen van de aanwezigen van het symposium gaven aan weer moed te hebben gekregen m.b.t. hun schadeafhandeling. Maar de Kamerbrief van Kamp heeft op witte donderdag jl. iedereen voor de zoveelste keer ontmoedigd. Wit op een zwarte lei geeft grijs, zou je denken, maar in plaats daarvan worden de tegenstellingen groter.

Het is niet voor te stellen welke impact dit zal hebben op de Groningers, en niet alleen op hen, maar op alle burgers van Nederland. Immers, dat een overheid die nb. demissionair is, dergelijke ingrijpende en a-democratische maatregelen durft te nemen, is een teken aan de wand.

Waar ik kort op in wil gaan is een aantal problemen dat ons te wachten staat. Hierbij is het de Crisis en herstelwet die via diverse regelingen allerlei wetteksten –in materiële zin– geïmproviseerde constructies en draaiboeken legitimeert. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2017-01-01

Door deze wet permanent in praktijk uit te rollen over een zo groot gebied als in Groningen –waar deze wet bovendien nooit voor bedoeld is– zonder maatschappelijk draagvlak, is op zich al buitenproportioneel.

Wanneer de burgers zonder meer de wijze van toepassen van deze wet accepteren en serieus nemen, zal deze ondemocratisch tot stand gekomen wet door hen zelf bevestigd worden.

Maatschappelijk draagvlak was eerder als advies voor een goed functioneren van de Chw door de Commissie Elverding als aanbeveling gedaan. Op 16 maart 2010 is echter een motie over niet toepassen van de door de Commissie Elverding geschetste uitgangspunten bij projecten onder de Crisis- en herstelwet niet aangenomen. https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_meindertsma_pvda_c_s_over

De Overheid kan dus een landsdeel zonder draagvlak van bewoners onder curatele stellen.

*)Zie de grondslag voor de Chw, de commissie Elverding: Sneller en beter, 2008.

In de Haarlems Dagblad van 14 april jl. las ik tot mijn verbazing dat Schotman de overheid aanviel.  Wil NAM cq Shell/Exxon soms weg uit Nederland? Of wil NAM cq Shell/Exxon meer winst? Of speelt er nog iets anders?Ze kennen de route: zaken eerst even iets anders zeggen en dan wachten op reactie?

“Voor de exploitatie van kleinere gasvelden zou wat Schotman betreft ook nog wel eens gekeken kunnen worden naar de opbrengsten voor de overheid. Van iedere euro in de offshore gaat driekwart naar de staatskas. ,,Met de lagere olie- en gasprijzen en opbrengsten moet je je als overheid toch eens afvragen of je nog steeds die 75 tot 76 procent kunt vragen. Daardoor komen ook projecten niet van de grond en krijg je dus 75 procent van niets. Als je wat lager gaat zitten verdien je misschien nog wel wat als overheid.”

En zo verbazend was het dus niet. Zojuist gelezen:

https://www.fluxenergie.nl/shell-zou-willen-stoppen-gaswinning-groningen-vermindering/

In onderstaande eerste bijlage ga ik o.a. nader in op de Crisis en herstelwet en het versterken.

Crisis en herstelwet en versterken

Een tweede bijlage betreft het interview op schrift dat Prof. Jan van Dunné met NOS had op 20 april jl.

NOS Radio 1 journaal 20 april, Jan van Dunné

Ook te beluisteren, via https://soundcloud.com/kordwarshuis/jan-van-dunne-emeritus-hoogleraar-privaatrecht-over-gaswinning-groningen

De derde bijlage is het verslag van Rolf de Weijs geschreven voor de Ommelander Courant 20 april over het Gascongres in Groningen, georganiseerd door de heren Brouwer, Bröring en Oldenhuis.

Verslag Gascongres

Met hartelijke groet,

Hilda

Website van Onder Groningen