Tiltmetingen, waarom?

Welke toegevoegde waarde hebben tiltmetingen voor het duidelijk maken van de relatie tussen trillingen/bevingen en schade. Zie bijlage voor een uiteenzetting hiervan.

Open bijlage

Website van Onder Groningen