In Groningen gelden straks andere wetten dan in de rest van Nederland

De nieuwe mijnbouwwet valt hier te lezen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34957

Op sargasso is een goede uiteenzetting te vinden van de bezwaren die samenhangen met deze nieuwe wet.

Nieuwe mijnbouwwet maakt generaliteitsland van Groningen

Aanvullend daarop hebben wij de volgende opmerkingen.

a. Koppeling akkoord en concept mijnbouwwet

De recente deal tussen Wiebes en de oliereuzen is nauw verbonden met deze nieuwe wetgeving. Hoe kan een akkoord worden bereikt terwijl er nog niet eens inhoudelijk over deze wet is gesproken in de 2e kamer?

b. NAM is juridisch niet meer aansprakelijk voor de schade

Een interessante uitkomst van het akkoord is dat de NAM niet meer zelf aansprakelijk zal zijn voor gedupeerden. Ze betalen wel voor de schade, maar de aansprakelijkheid wordt overgenomen door de staat. Dat betekent dat Groningers niet meer direct de NAM kunnen aanklagen, maar dat dat alleen nog maar kan via een (nog op te richten) publieksrechtelijk fonds.

De reden dat de staat de aansprakelijkheid op zich neemt is omdat de overheid ExxonMobil en Shell vraagt om door te blijven gaan met de gaswinning. Uiteindelijk gaat de staat erover hoeveel gas er opgepompt moet worden: er moet in 2022 nog steeds 12 miljard m3 gas uit de grond gehaald worden. “Shell en ExxonMobil mogen dus helemaal niet stoppen met de gaswinning in Groningen”, zo laat een woordvoerder van Shell weten. Daarom is het, voor de onderhandelende partijen, eerlijk als de staat juridisch aansprakelijk is, en niet de NAM. Dit is voor de olie- en gasbedrijven een principiële, juridische kwestie.”

Met de publiekrechtelijke aanpak ‘via de overheid’ verschuift het civiele recht (rechts-/persoon vs rechts-/persoon) naar de bestuursrechter (persoon vs overheid). En dat zal heel veel uitmaken! Een bestuursrechter toetst slechts ‘marginaal’:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_toetsing

Toetst een civiele rechter nog zwaar inhoudelijk …. een bestuursrechter mag dat niet! Hij toetst alleen of voor u de juiste procedures zijn doorlopen! Zo ja, dan zal een bestuursrechter ‘oké’ zeggen. De gemiddelde burger snapt hier niks meer van …

c. Koeruil met betrekking tot veiligheid Groningen en leveringszekerheid eindafnemers. 

Het is voor ons onnavolgbaar dat een Minister een afweging gaat maken tussen deze twee volledig verschillende belangen terwijl er ten aanzien van de veiligheid gewoon harde normen bestaan waaraan moet worden voldaan.

d. Open eindjes

De wet is allesbehalve smart te noemen. Voorbeelden genoeg:

  • “op zodanige wijze uit dat de nadelige gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk worden beperkt. “
  • “alle noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor mens en milieu te beperken”
  • “die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om
    nadelige gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te beperken.”
  • “de gevolgen van de winning uit het Groningenveld voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan zoveel mogelijk beperkt.”
  • “de verwachte bodembeweging minimaliseert
  • de “benodigde hoeveelheid laagcalorisch gas”

Mist en ruis, als vanouds. Wanneer de Kamer met de wet akkoord gaat, worden de rechten van de Groningers ingeperkt en krijgen we te maken met een status aparte.

Of naar het beroemde boek ‘Animal Farm’: Sommige provincies zijn meer gelijk dan andere provincies.

Teken daarom a.u.b. de petitie: https://petities.nl/petitions/stop-de-mijnbouwwet-die-groningen-monddood-maakt

Met dank alvast!

Website van Onder Groningen