Mazen in het Meetnet

Het eerste onafhankelijke symposium georganiseerd door en voor Groningers!

U kunt u op deze pagina aanmelden voor dit symposium!

Het Onafhankelijk Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) organiseert op zaterdag 1 april in Vita Nova te Middelstum het symposium “Mazen in het Meetnet”.

Tot op heden is er vanuit Groningen geen enkel inzicht in het verkrijgen en interpreteren van meetgegevens van KNMI, NAM, TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen van Economische Zaken. Deze instanties werken nauw met elkaar samen en bepalen de sterkte van aardbevingen en bodembewegingen, de ligging van epicentra en de risico’s voor de bewoners. Sterktes van bevingen worden gecorrigeerd, iedere beving vindt steevast plaats op 3 km, epicentra worden niet juist gelokaliseerd en risico’s worden positief ingeschat.

Het streven is een betere beschikbaarheid van gegevens te krijgen en door het stellen van de juiste vragen de goede interpretatie daarvan. Om daarmee ook de niet bevingsgerelateerde maar wel gaswinnings-gerelateerde schade goed in beeld te kunnen brengen.

Inmiddels is duidelijk dat er zich meer vormen van beweging in de bodem voordoen dan alleen aardbevingen. Met name in de ondiepe ondergrond doen zich allerlei verschijnselen met als gevolg schade voor, die door NAM en Centrum Veilig Wonen worden afgedaan als C-schades, maar mogelijk wel degelijk met de gaswinning te maken hebben. In dit kader heeft de Nationaal Coördinator Groningen de taak het bouwkundig versterken te gaan uitrollen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CVW en de NAM. De NCG is gebonden aan een samenwerking met deze bedrijven. De manier van aanpak roept vragen op over de werkelijke aardbevingsbestendigheid volgens wettelijke eisen.

Onafhankelijke deskundigen, die zich dagelijks met deze problemen bezighouden, delen op het symposium graag hun kennis met anderen.

Reinier Brongers en Jeroen Kleef (StabiAlert), Jeroen van Ravenzwaaij (BREM glasvezelsensoren) en Stef van der Ziel (Open Seismic Sensor Grid OSSG)  geven inzicht in het meten ven bodembewegingen, in de diverse soorten sensoren en trillingsmeters, en in de eisen van een onafhankelijk en nauwkeurig meetnetwerk.

Onafhankelijk geoloog drs. Peter van der Gaag (Holland Innovation Team) belicht de ondiepe ondergrond en de verschijnselen die zich daar voordoen.

Eddie van Marum (HBS Schade-expertises)  gaat in op de betekenis en inzet van de deskundige contra-expert.

Drs. ing. Wim Blanken en ing. Joop Kruize gaan in op de werkwijze en de correcties van het KNMI.

Drs. Theo Elsing neemt het herstel, het bouwkundig versterken en de rol van de NAM en de Nationaal Coördinator onder de loep.

Het tijdschema is als volgt:
10.00-10.10    Opening
10.10-10.50    Tiltmeters: Reinier Brongers en Jeroen Kleef
10.50-11.30    Glasvezelmeters: Jeroen van Ravenzwaaij
11.30-12.10    Presentatie OSSG: Stef van der Ziel
12.10-13.00    Pauze
13.00-13.40    De ondiepe ondergrond: Peter van der Gaag
13.40-14.20    Wat kan de contra-expert betekenen: Eddie van Marum
14.20-14.50    Pauze
14.50-15.30    Beving gevoeld, het KNMI en de correcties van metingen: Wim Blanken en Joop Kruize
15.30-16.10    Groningen: veilig en wel? Versterken, rol van EZ, NAM en NCG: Theo Elsing
16.10-17.00    Forumdiscussie

Het symposium vindt plaats in Vita Nova te Middelstum vanaf 10.00 tot 17.00 uur. De inloop is vanaf 9.30 uur. Het symposium eindigt met een forumdiscussie, maar de aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om tussendoor vragen te stellen. Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren en vrijwillige diensten.

De toegang is gratis, maar donaties zijn welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.  Consumpties tussen de middag: broodje, thee, koffie, frisdrank: €2,- en mosterdsoep: €3,-.

Een ieder is van harte welkom dit symposium bij te wonen. Dit vindt plaats via aanmelding. Men kan zich hiervoor inschrijven via het aanmeldingsformulier links boven op www.ondergroningen.nl.  Via dit formulier kan ook nadere informatie worden verkregen.

Namens OMEM,
Hilda Groeneveld

De informatie hierboven is ook als PDF beschikbaar.

U kunt u op deze pagina aanmelden voor dit symposium!

 

Website van Onder Groningen