Tiltmetingen: dringend nodig!

Voor het gasdebat van dinsdag a.s. hebben we de leden van de 2e kamer gevraagd om de toevoegende waarde van tiltmeters onder de aandacht te brengen.
In de hieronder gelinkte brief wordt duidelijk dat de minister om onverklaarbare redenen onvoldoende op de hoogte blijkt van deze toegevoegde waarde van tiltmeters. De minister zegt in zijn brief aan de Kamer dat men met een combinatie van andere technieken vergelijkbare en/of relevantere informatie verkrijgt. Dit is pertinent niet waar!
O.a. het SodM en de heer Haak van de Tcbb zien, samen met vele inwoners, wel een toegevoegde waarde in deze meters.
We doen een dringend beroep om de tiltmeters niet in de ijskast te laten zetten!
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw,
Hilda Groeneveld

Download de brief als PDF bestand

 

De werkgroep OMEM bestaat uit 14 vertegenwoordigers uit diverse effectgebieden, t.w. Midden Groningen, West Groningen, Zuidoost Groningen, Noordwest Drenthe, Noordoost Friesland en Midden Friesland. Zij vertegenwoordig gebieden waar gevolgen worden ondervonden van gas- en zoutwinning, gasopslag, afvalwaterinjectie en opslag aardgascondensaat.

Website van Onder Groningen