Sheets presentatie Peter van der Gaag (09-09-2015)

Hieronder de link naar de sheets die horen bij de door Peter van der Gaag (onafhankelijk geoloog)  gehouden presentatie over tiltmeters d.d. 9 september jl. Het is echt de moeite waard om de sheets even door te nemen. U zult verrast zijn wat er allemaal gemeten kan worden.

P. van der Gaag, lezing 9 september 2015 Middelstum

Deze instrumenten zouden – in combinatie met versnellingmeters – breed moeten worden ingezet, ook in gebieden die niet direct boven het Groningenveld liggen.

Hilda Groeneveld

Website van Onder Groningen