Symposium “Gaswinning tegen wil en dank”

Op woensdag 20 mei 2015 om 19:30 uur zal in Vita Nova te Middelstum het symposium “Gaswinning tegen wil en dank” plaatsvinden.

Op het symposium worden een aantal lezingen gehouden door hoogleraren van de Juridische Faculteit Groningen over de gevolgen van de gaswinning.

Aanwezig zijn in ieder geval:

  • prof. mr. dr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap,
  • prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening
  • prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht.

In de volgende twee persberichten kunt u meer informatie vinden ten aanzien van de onderwerpen van de lezingen. Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Persberichten:

Ik beveel dit symposium van harte bij u aan en vraag dit bericht door te zenden aan geïnteresseerden in uw kennissenkring.

Met dank en vriendelijke groet,

Hilda Groeneveld

Website van Onder Groningen