Privacy waarschuwing bij tekenen brief CVW

Beste mensen,

Hierbij een waarschuwing voor een ieder die een formulier ‘moet’ ondertekenen van het Centrum Veilig Wonen.

In de bijlage pagina 1 en de bijlage pagina 2 vindt u een voorbeeld van een formulier waar wel het een en ander aan te merken is.

Let vooral op de woorden: ‘onder andere ‘.

Het kunnen dus meer en/of voor u onbekende externe partijen/onderzoekers zijn aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen of zelfs worden verkocht.

Deze partijen/onderzoekers staan in dit formulier niet met naam en toenaam vermeld.

In de ‘Handleiding wet Persoonsgegevens’ staat evenwel dat er geen gegevens verzameld mogen worden zonder dat het doel waarvoor dat wordt gedaan, duidelijk is bepaald.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/documenten/brochures/2006/07/13/handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens

De NAM blijft verantwoordelijk voor de gehele verwerking van persoonsgegevens, ook als derde partijen (bewerkers) aan die verwerking deelnemen.

De bewerker (zie voetnoot pag. 1) mag de verwerking van persoonsgegevens weer uitbesteden aan een subbewerker. Echter, alleen als de verantwoordelijke hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Art. 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens bepalen dat de verantwoordelijke verplicht is de betrokkene (=de persoon waarvan de gegevens worden verwerkt) te informeren over de verwerking van gegevens, het doel van die verwerking en eventuele bewerkers. Deze informatie moet gegeven worden vóór de daadwerkelijke verwerking plaatsvindt.

Als de betrokkene weet dat zijn persoonsgegevens verwerkt worden geldt er geen informatieplicht.

De verantwoordelijke dient een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Zie voor meer: http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/wat-een-verantwoordelijke-en-een-bewerker-van-persoonsgegevens-wbp/

Het te ondertekenen document van het CVW (geheten: ‘Privacyverklaring’) lijkt te voldoen aan de wet (zie de inleiding pag. 1), maar u bent niet verplicht het te ondertekenen. Wanneer u min of meer te horen krijgt dat het moet omdat u anders niet geholpen wordt, lijkt op chantage.

Wanneer u deze Privacyverklaring wel ondertekent stemt u in met het vrijgeven van al uw informatie aan derden, zonder dat u werkelijk weet aan wie.

Er is veel belang bij/vraag naar ‘big data’.

De verantwoordelijke is namelijk verantwoordelijk voor de gehele verwerking van persoonsgegevens, ook als derde partijen (bewerkers) aan die verwerking deelnemen. – See more at: http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/wat-een-verantwoordelijke-en-een-bewerker-van-persoonsgegevens-wbp/#sthash.SxshG6X2.dpuf

De verantwoordelijke is namelijk verantwoordelijk voor de gehele verwerking van persoonsgegevens, ook als derde partijen (bewerkers) aan die verwerking deelnemen. – See more at: http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/wat-een-verantwoordelijke-en-een-bewerker-van-persoonsgegevens-wbp/#sthash.SxshG6X2.dpuf

Met vriendelijke groet,

Hilda

cvw

Hierbij de bijlagen:

Bijlage1: Privacyverklaring pag 1

Bijlage 2: Privacyverklaring pag 2

Website van Onder Groningen