Bijdrage Eddie van Marum bij de hoorzitting Commissie Economische Zaken en Klimaat van 10 oktober 2018

Eddie van Marum heeft vandaag in Den Haag zijn kostbare tijd ingezet om het verhaal te vertellen van de agrariërs die slachtoffer zijn van de gaswinning in het Groningenveld en de gevolgen daarvan.

Hierbij de agenda van de vergadering waar hij aanwezig was.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04125

Eddie bracht een feitenrelaas dat verteld èn gehoord moet worden.

Niet alleen aan de 2e kamer maar ook aan de 1e kamer die binnenkort moet stemmen over de 1e wetswijziging (minimalisering gaswinning Groningen) die gekoppeld is aan opeenvolgende wijzigingen (aanpassing schadeafhandeling) en afspraken met Shell en Exxon.

Deze wijzigingen op de mijnbouwwet moeten ervoor gaan zorgen dat de rechtsbescherming van burgers en agrariërs boven het Groningenveld niet langer bij het civielrecht komt te liggen maar bij het publiekelijk recht oftewel de politiek.

Dat moeten wij niet willen……

Kor Dwarshuis heeft zijn bijdrage op YouTube gezet. Hierbij de link.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=uB6LxNxxUhw

De volledige tekst van Eddie zijn bijdrage is hieronder opgenomen.

Tekst voor de vaste Kamercommissie van EZK 10-10-2018 inbreng E. van Marum

Website van Onder Groningen