Lijst instanties m.b.t. de gaswinning op alfabetische volgorde d.d. september 2016

Het blijkt dat veel instanties en bedrijven via besturen of raden banden hebben met de mijnbouw en/of overheid.
Een aantal van deze instanties zijn op alfabetische volgorde te vinden onder onderstaande de link:

Website van Onder Groningen