Presentatie van OMEM tijdens de werkconferentie ‘Informatiebehoefte meetsystemen’ op 15 juni 2016.

In het Meerjarenplan van Alders stond: “Van diverse kanten is er bij de NCG aandacht gevraagd voor een meetinstrumentarium (zoals bijvoorbeeld tiltmonitoren of andere typen bodemsensoren of -netwerken) waarbij naast de grondversnelling ook andere zaken worden gemeten. De NCG zal in 2016 onderzoek naar de verschillende meetinstrumenten verrichten en op basis hiervan in 2017 – zo nodig – nadere acties ondernemen.”
De werkgroep Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw (OMEM) heeft op 15 juni 2016 gepleit voor een onafhankelijk breed en open meetnetwerk, waarbij tilt- en glasvezelsensoren als aanvullende meettechnieken zijn aanbevolen. De relatie tussen bevingen/trillingen/zettingen en schade kan m.b.v. deze technieken in real time in kaart worden gebracht. Ook kunnen zettingen worden gemonitord. Bevingen kunnen namelijk zettingen veroorzaken.
Maar we hebben natuurlijk voor veel meer zaken die gemeten moeten worden gepleit. Maar de eerste voet op vaste bodem staat er in ieder geval!

Website van Onder Groningen