Update Lijst met Instanties

In 2013 hebben Tom Hendriks en Ulrich Mans van de Universiteit van Leiden en Dr. Eelke Heemskerk van de Universiteit van Amsterdam invloedrijke organisaties en personen in kaart gebracht wat inzicht geeft in de achterliggende structuren van de energie elite.

“De invloedrijkste organisaties en personen  in de energiesector worden bepaald aan de hand van de reputatiemethode. Dit is een  methode waarbij macht en invloed  opgespoord worden door naar de  reputatie van  macht en invloed  te zoeken.”
Zie: http://heemskerk.socsci.uva.nl/pdfs/Atlas%20van%20de%20Energiemacht.pdf

Los van dit onderzoek heb ik een 37 instanties waar we in Groningen mee te maken hebben m.b.t. de gaswinning, via internet uitgezocht.
Van 156 bestuursleden, leden van raden van commissarissen en advies/toezicht van deze instanties zijn er 167 connecties met de overheid, mijnbouw, energiebedrijven of de gaswereld. Dan hebben we het nog niet over andere bedrijven/instanties als banken, advocatenkantoren, voedingsindustrie of chemie.

Zie voor een update van deze lijst inclusief de korte lijst met connectie de onderstaande bestanden.

update-lijst-instanties-en-bedrijven-okt-2016

namen-instanties-en-leden-van-raden-van-bestuur-enz

Website van Onder Groningen