KNMI schoffeert Groningen

U leest het goed. KNMI schoffeert Groningen. Sinds de jaren negentig is Groningen in staat van onmin (laten we het netjes houden) met de seismologische afdeling van het KNMI. Inmiddels is de verhouding tussen het KNMI en Groningen op een dieptepunt beland. KNMI neemt Groningen nog steeds niet serieus. Het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid gaf al aan dat KNMI een passieve houding kon worden verweten. Helaas heeft het KNMI van die les helemaal niets geleerd. Sterker nog… Ze weten nu actief Groningen te schofferen.

Om dit probleem te kunnen duiden moet ik eerst even ingaan op de wijze waarop het gasbevingenportaal de services van het KNMI gebruikt en welke communicatie er daarvoor heeft plaatsgevonden tussen onder andere de provincie Groningen en het KNMI.

Sinds 2012 harvest ik de seismologische services van het KNMI. Eerst enkel de PDF omgezet en ieder kwartier ververst met de 30 bevingen van de RSS service. Helaas wijzigde het KNMI veel gegevens in de bevingenregistratie als gevolg waarvan de registratie van het gasbevingenportaal corrupt raakte. Dat vonden zowel de provincie Groningen als de veiligheidsregio niet fijn aangezien die mijn service (die als enige toentertijd in Nederland een volledig overzicht gaf van de bevingen) veelvuldig gebruikten. Ik ben toen met een jurist van de provincie Groningen bij het KNMI langs geweest waarbij mij opviel dat wij nogal badinerend werden bejegend door het seismologisch opperhoofd aldaar. Gelukkig kon toch met dank aan de goodwill van een andere KNMI medewerker een oplossing worden bedacht waarna het KNMI redelijk snel een goede (en volledige) RSS service aan kon bieden. Na een jaar bleek die ook niet goed meer te functioneren en is het KNMI overgegaan op de levering van de huidige KML service met alle bevingen. Helaas bevat deze huidige KML service niet alle informatie (de intensiteiten missen bijvoorbeeld en de phase data wordt amateuristisch gekoppeld). Toch hebben we het er redelijk mee kunnen doen en kan het gasbevingenportaal en alle instanties en personen die de diensten daarvan gebruiken hier redelijk mee uit de voeten.

En dan gebeurt het. Ineens, zonder melding vooraf worden vanaf 27 mei 2015 alle seismologische services die gebruikt worden door externe partijen om informatie te verstrekken aan onafhankelijke seismologen niet meer ververst. Ook de animatie van Kor Dwarshuis blijft hangen op 27 mei 2015. Tot op de dag van vandaag staan deze services overigens nog steeds op de site van het KNMI vermeld waarbij dus lijkt of deze wel actueel zijn (wat dus niet zo is). Gelijk maar in de pen gedoken en het KNMI gevraagd wat er aan de hand was. De reactie van het KNMI was bedroevend. Men is bezig met een nieuw ICT systeem en daarvoor zijn niet-kritische services tijdelijk uitgezet totdat deze nieuwe infrastructuur in de lucht is. Hoe amateuristisch wil je het hebben. Een degelijke ontsluiting van de bevingsdata is namelijk wel degelijk kritisch. Ik krijg inmiddels vragen van onafhankelijke seismologen hierover. Het KNMI heeft op 9 juni aangegeven wellicht een tijdelijke service speciaal voor het gasbevingenportaal in de lucht te helpen. Inmiddels is het 16 juni en heb ik nog niets mogen vernemen. Triest….. Zeker als je bedenkt dat de scheidend directeur van de Algemene Rekenkamer nog geen twee weken daarvoor het gasbevingenportaal uitroept als beste voorbeeld van de toepassing van opendata in Nederland. Zucht…

KNMI zegt in haar uitingen dat ze goed bezig is met opendata en dat is ook zo als we het over meteorologische data hebben. Op seismologisch vlak ontsluit KNMI bijna helemaal niets. Alleen de service met de laatste 100 bevingen (RSS feed) die overigens nu dus ook niet meer wordt bijgewerkt is als opendata opgenomen in het opendata portaal van de Nederlandse overheid. Daar hebben we niet zoveel aan aangezien KNMI ook bevingen van voor die tijd af en toe aanpast. Laatst nog een beving uit de jaren negentig die zomaar werd voorzien van andere informatie waaronder locatie en magnitude.

KNMI ontsluit ook slechts een marginaal deel van de gegevens die volgens het Rijksbeleid ten aanzien van opendata openbaar zouden moeten zijn. De werkelijke metingen van de seismologische instrumenten kunnen tot op de dag van vandaag niet worden uitgelezen door onafhankelijke wetenschappers ter controle of nader onderzoek. KNMI meet te weinig, ontsluit ruwe data niet en weet Groningen nu echt in het gezicht te spuwen door gewoon zonder aankondiging te stoppen met het ontsluiten van de geanalyseerde data. KNMI geeft hiermee duidelijk aan dat zij zelfs een rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid niet serieus neemt.

Mijn conclusie is dan ook dat het nu toch echt tijd wordt voor de komst van een onafhankelijk seismologisch analyse- (en deels meet-) instituut los van KNMI, NAM en liever ook TNO. De communicatie vanuit TNO is namelijk ook bedroevend. Iedereen die wel eens heeft moeten werken met het NLOG portaal van TNO weet waar ik over praat.

Een onafhankelijk instituut met een onderliggend sensornetwerk van diverse partijen (KNMI, TNO, Stabialert, Omnidots, Bevingmeter) met een bovenliggende toegangslaag die voor een ieder toegankelijk is. Dat is mijn droom. Een droom die nu verder weg lijkt dan ooit.

Wim Blanken
Beheerder Gasbevingenportaal
http://bevinggevoeld.nl/gasbevingen
Middelstum

 

Website van Onder Groningen