Jan van Dunné over het nieuwe wetsontwerp Omkering Bewijslast

Hierbij het artikel m.b.t. de omkering van bewijslast d.d. 7 nov. jl., geschreven door Prof. Jan van Dunné.

Het verkorte artikel is van 2 nov. 2016.

Zijn conclusie over het voorliggende wetsontwerp over dit onderwerp , liegt er niet om:

“Het in de Eerste Kamer voorliggende wetsontwerp “Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen” zou, indien aanvaard, betekenen dat in onze wetgeving (gelukkig niet hetzelfde als ons ‘recht’) de kans gemist is om het geldend recht zoals dat al geruime tijd door de rechtspraak in ons land is vastgelegd, in de wet te verankeren op een wijze die niet langer misverstaan kan worden, zoals de afgelopen jaren helaas in de praktijk van de Tcbb en andere instellingen (zoals de Commissie Bodemdaling) het geval was. Hetgeen ook de bedoeling van de Tweede Kamer was toen zij vorig jaar het amendement nr. 12 (Vos/Ouwehand) had aangenomen als aanpassing op de Mijnbouwwet.

Ook wordt hiermee de aansluiting gemist met de mijnwetgeving van alle omringende landen, die al decennia in andere zin gevestigd is.

Men hoeft geen Groninger te zijn om te hopen dat de bewaking van de kwaliteit van wetgeving bij de Eerste Kamer in goede handen is.”

In week 46 zal het verschijnen in het Ned. Juristenblad.

Link Artikel: Artikel Prof. Jan van Dunné (volledig)

Link verkorte Artikel: Artikel Prof. Jan van Dunné (ingekort)

Website van Onder Groningen