Korte samenvatting van de inhoud

Hoe vat je iets samen wat niet te vatten is?

Het artikel is slechts een kleine greep uit alles wat ondertussen bekend en/of onderzocht is met betrekking tot de gaswinning in Groningen.

Door middel van een eenvoudig vergelijkend onderzoek – waarbij vooral rapporten meegenomen zijn die medebepalend waren voor het berekenen van de risico’s m.b.t. de gevolgen de gaswinning in Groningen – , probeer ik enigszins uit te leggen waarom het Staatstoezicht op de Mijnen gelijk had met haar kritiek op de risico-analyse van Arup, het onderzoekbureau dat voor de NAM de risico’s in kaart heeft gebracht. De Huizinge-beving staat hierin centraal.

Voor het maken van een ‘betrouwbare’ risicoanalyse zijn naast voldoende correcte objectieve gegevens de ervaringen van de bewoners en de schade – waarvan zij weten dat het aardbevingsschade is – van belang.

Uit verschillende invalshoeken zal ik proberen duidelijk te maken dat het inschatten van de risico’s t.a.v. de te verwachten ongevallen en schades niet gebaseerd is op voldoende nauwkeurige gegevens. Dit doe ik door uitspraken uit verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken en door het analyseren van gegevens die niet of onvoldoende zijn meegenomen in de onderzoeken naar aanleiding van de beving bij Huizinge d.d. 16 augustus 2012.

Met name richt ik me op het nalaten van het vaststellen van een bandbreedte van de intensiteiten van de beving van Huizinge op 16 aug. 2012 en welke gevolgen dit heeft voor het berekenen van de risico’s.

Dat de intensiteiten onvoldoende bij deze beving zijn onderzocht, kan niet alleen als reden hebben dat ze te subjectief en/of onvoldoende toepasbaar zouden zijn.

Waarom de intensiteiten in Groningen niet meer als doorslaggevend worden gehanteerd en niet of nauwelijks worden genoemd zal ik proberen uit te leggen.

Als tweede lijn vergelijk ik de uitkomsten van verschillende rapporten en geef ik allerhande informatie over de gaswinning, de gevolgen daarvan, de risico’s en hoe door bewoners, overheden en NAM met de problemen is en wordt omgegaan.

Uit het hoofddocument zal ik op gezette tijden een aantal onderwerpen apart nemen en deze als aparte artikelen op de website <www.ondergroningen.nl> plaatsen. Ze worden tevens op de website van Co2ntramine gepubliceerd.

Ondanks dat het mijn bedoeling was om in dit artikel de zaken zo zuiver mogelijk voor het voetlicht te brengen is het altijd mogelijk dat zaken achterhaald zijn en/of bijgesteld moet worden. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

Enkele aandachtspunten

 • Maatschappelijk ondernemen NAM
  • Communicatie
  • Draagvlak en reputatie
  • Sociale investeringen door NAM
  • Baten en kosten versus maatregelen
  • Investeringen
 •  Gasakkoord
  • Compensatiebedrag
  • Dialoogtafel versus Raad voor de Mijnbouwschade
 • Bevingen
  • Magnitude
  • Intensiteit
  • Diepte bevingen
  • Meters en metingen
  • Snelheden, versnellingen
  • Productievermindering
  • Fracken
 • Toekomstvisie
  • Waarborgfonds
  • Voorzorgbeginsel
 • Rapporten
  • Houdbaarheidsdatum rapporten en beloftes
  • Onafhankelijk onderzoek
 • Schade
  • Zettingsschade
  • Achterstallig onderhoud
  • Verwachte schade
  • Raad van State
  • Contourkaarten bij schade
  • C-schade
  • Aardbevingsbestendig bouwen/verstevigen
  • Woningwaarde
 • Ondiepe ondergrond
  • Site response
  • Verweking
 • Laagfrequent geluid
 • Akoestische trillingen
 • Risico’s
  • Seismisch risico en draagvlak
  • Dijken
 • Bodemdaling
  • Waterkeringen
  • Natuurlijke klink
 • Overheid
  • Gasgebouw
  • Winsten Overheid en NAM
  • Productiefilosofie
  • Besteding gasbaten
  • Onafhankelijke Raadsman
  • Belangenverstrengeling
  • Tegemoetkoming schade bij rampen
 • NAM
  • Social values
 • Groningers
  • Achtergrond
  • Sociaal/psychisch leed
  • Terrorismebestrijding

image_thumb[1]
Huizinge

Website van Onder Groningen