De ondergrond in Groningen

De ondergrond in Groningenclip_image002
Leven op een waterbed

Jaren geleden is er al voor gewaarschuwd dat Groningen niet geschikt is voor gaswinning, met name door de structuur van de ondiepe ondergrond. De ondergrond in Groningen bestaat van oudsher uit verschillende grondsoorten en is daardoor extra gevoelig. Door peilaanpassingen/-veranderingen en bevingen is deze ondergrond (inclusief [oude] waterstromen) onderhevig aan doorlopende veranderingen. Dit is een onomkeerbaar proces.

In een eerder artikel heb ik hier iets over geschreven, waar dit artikel een aanvulling op is. Hierin staan een paar interessante uitspraken uit rapporten die met dit onderwerp te maken hebben. Deze staan tussen aanhalingstekens met bronvermelding. Aan de hand van deze uitspraken zijn bepaalde conclusies te trekken over hoe het mogelijk is dat overal in de provincie, ook wanneer er geen bevingen zijn vastgesteld, toch scheuren in muren ontstaan. Deze lopen vaak door tot het fundament en de schades worden door taxateurs nogal eens als C-schade (niet gerelateerd aan gaswinning) genoemd en derhalve niet vergoed, terwijl het aannemelijk is dat de oorzaak wel bij de gaswinning gezocht moet worden.

Verweking en ophoping waterdruk kunnen als gevolg van bevingen mede ten grondslag liggen aan deze schade. Verweking kan al optreden van een versnelling van ongeveer 0,1g. Door deze grondbewegingen ontstaan allerlei spanningen die blijvende vervormingen genereren. In dit artikel zal ik deze onderwerpen kort toelichten. Een aantal ervaringen van bewoners ondersteunen bovenstaande uitlatingen.

Hieronder volgen enkele onderwerpen met artikelen en een paar opmerkingen en conclusies.