De ondergrond in Groningen

Aanwezigheid verwekingsgevoelige lagen

Tot op heden (januari 2014) zijn er geen meldingen bekend van zichtbare tekenen van verweking. De piekversnellingen zijn tot nu toe ook beperkt (tot ongeveer 0,1g).”

Bron: Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur Verwekingstudie Deltares 2014

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2014%2F01%2F17%2Fdeltares-effecten-aardbevingen-op-kritische-infrastructuur-verwekingsstudie%2Feffecten-aardbevingen-op-kritische-infrastructuur-verwekingstudie2.pdf&ei=bzRWVMOHDcPBOYOqgOAK&usg=AFQjCNG7KGHSwpeMie-4NdYSiUNIQC1aGA&bvm=bv.78677474,d.ZWU

“Een aardbeving kan verdichting of vervloeiing veroorzaken van zand in ondiepe losgepakte fijnzandige lagen. Dit verschijnsel is tot dusver niet waargenomen. Bij gebouwen die zijn gefundeerd op palen die tot in de draagkrachtige zandlaag steken zal dit niet tot zetting leiden, maar het mag niet uitgesloten worden als een lokale oorzaak van plotselinge zetting van ondiepe funderingen. De combinatie van voorwaarden waaronder dit kan optreden (fijn losgepakt zand, inhomogeniteit van ondergrond en funderingsdruk en een zeer sterke trilling) zal slechts sporadisch voorkomen.”

Bron: Gebouwschade Loppersum, Deltares 2011

http://www.commissiebodemdaling.nl/files/1202097-000-BGS-0003-r-Gebouwschade%20Loppersum_def_par_20110421.pdf

lateral spreading

“De constellatie in Groningen met aan het maaiveld een kleilaag, daaronder zand met een hoge grondwaterspiegel, doorsneden door vaarten en kanalen maakt de kans groter op het voorkomen van lateral spreading. Daarbij kunnen de oevers/kaden van vaarten en kanalen naar elkaar toe bewegen. Het is eenvoudig uit te leggen dat daar waar huizen dichtbij oevers/kaden staan, het gevaar bestaat dat de oevers sterker kunnen uitwijken. Dit fenomeen wordt duidelijk weergegeven door bijvoorbeeld de Nieuw Zeelandse aardbevingsdienst naar aanleiding van overigens sterke aardbevingen (M.6.3) maar wel dieper dan de geïnduceerde bevingen in Groningen.

Waarom is er in de EL&I onderzoeken geen aandacht besteed aan lateral spreading? In Groningen kan de grondwaterstand (parabool) met enkele meters fluctueren aan vaarten en sloten. Huizen staan direct aan kanalen en brede vaarten. Deze situatie doet zich bijna nergens anders in de wereld voor. Welke effecten kunnen worden verwacht tijdens een aardbeving?”

Bron: Peter van der Gaag Vragen aan de minister 4-2-2014

https://www.google.nl/search?q=Bron%3A+Peter+van+der+Gaag+Vragen+aan+de+minister+4-2-2014&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=mTtWVNKpFsjkOYvvgIAK